Warning: Table './lapatum_drupal6/cache_page' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://museu.lapatum.cat/node/540' in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 636

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 637

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 638

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 639
Avís legal | Museu de la Patum de Berga

Avís legal

warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/common.inc on line 148.

1. Informació general de la pàgina

El propietari i responsable d'aquest web i de tots els seus continguts, és el Patronat Municipal de La Patum de Berga, organisme autònom local que fou constituït el 24 d'abril de 2001 amb la finalitat d'administrar, conservar i coordinar el desenvolupament de la festa de la Patum; totes les activitats derivades i relacionades estrictament amb les comparses de la festa, les seves actuacions i els seus integrants; vetllar per la bona utilització del nom i la imatge de la celebració; així com tot allò relacionat amb la seva imatge corporativa, publicitària i de difusió i tot allò que, de forma general o específica, inclogui el nom de Patum o hi faci referència.

El Patronat català de La Patum de Berga està domiciliat en la Plaça del Dr. Saló Nº 10 de Berga (Barcelona), té el CIF P0800119J, i el seu telèfon de contacte és el 938 214 333

El Museu de la Patum a Internet, neix amb la voluntat de donar difusió a la celebració, ajudar a preservar-la,i possibilitar-ne el seu coneixement, en base a un recull documental videogràfic, textual, i d’aproximació als elements constitutius de la festa (materials i immaterials), que s’estructura en diferents nivells d’aprofundiment segons les necessitats o interessos; amb la intenció constant d’apropar al visitant a la vivència de la Patum durant la seva celebració.

La utilització del web implica l'acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquest web sotmesos a unes condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

Aquest web, està gestionat pel propi Patronat Municipal de la Patum de Berga.

2. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web que està allotjat a la URL http://www.museu.lapatum.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat del Patronat Municipal de la Patum de Berga, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.
Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat del Patronat Municipal de La Patum de Berga i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals. Per tant, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugi realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés del Patronat Municipal de La Patum de Berga.

3. Condicions d’accés

3.1.Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

L'accés a tots els serveis d'aquest Museu és virtual i és gratuït per als usuaris de les pàgines web. De tota manera El Patronat Municipal de La Patum de Berga oferirà informació detallada de les modalitats de subscripció o, de ser el cas, de pagament i l'usuari haurà de llegir i acceptar les condicions generals i particulars de contractació per utilitzar aquest tipus de serveis. En tot moment es facilitarà un mitjà de contacte per resoldre els dubtes i les incidències que puguin aparèixer en cada moment.

3.2.Registre d’usuari

Generalment, la utilització dels serveis del Museu i Plataforma no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. De tota manera, hi ha serveis en què és necessari registrar-se com a usuari del web. Aquest registre es farà de la manera que s'indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.
El Patronat Municipal de La Patum de Berga vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del Museu i Plataforma i garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.
Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al Museu de La Patum de Berga o a tercers per la informació que faciliti.
El Patronat Municipal de la Patum de Berga tractarà les dades d'acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.
.

3.Continguts

El Patronat Municipal de La Patum de Berga posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen al Museu i a les pàgines web que el complementen, a les quals es pot accedir des de la pàgina d'inici del Museu i Plataforma.
En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al Museu de laPatum sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Subscripcions a butlletins

La subscripció a butlletins per part dels usuaris és voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions de subministrament d'informació o de continguts per part de El Patronat de La Patum de Berga. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització al Patronat de La Patum de Berga per a aquest tipus de comunicacions. Segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el moment que l'usuari desitgi no rebre més aquest tipus de comunicacions, caldrà que ens n'informi amb els mecanismes que El Patronat de La Patum de Berga posarà al seu abast en cada comunicació.

4. Condicions d’utilització del portal

L'usuari es compromet a utilitzar el Museu i la resta de serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com també la moral i l'ordre públic.
L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l'empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d'internet.
A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts sense l'autorització expressa del titular.
 • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l'empresa o dels seus titulars, de les empremtes digitals o qualsevol dels altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

5. Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

 1. Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del web
 2. Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que cap dels continguts relacionats amb el web siguin modificats de cap manera.
 4. Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

6. Reserves de domini

El Patronat de La Patum de Berga es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

7. Responsabilitats

1.Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

Exempció de responsabilitats per continguts

El Museu també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (“links”, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. El Patronat de La Patum de Berga no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i els serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. El Patronat Municipal de la Patum de Berga no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

El Patronat de La Patum de Berga no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i continguts accessibles des del El Patronat de la Patum. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del Patronat de La Patum serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que El Patronat de La Patum no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

El Patronat de la Patum de Berga no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al Museu i Plataforma o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. El Patronat de la Patum farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.
El Patronat de la Patum de Berga no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que hagi escollit l'usuari.

2.Exempció de responsabilitats per l’ús del Museu i Plataforma

Tant l'accés al Museu Virtual com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. El Patronat de la Patum de Berga no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.
El Patronat de la Patum de Berga no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.
 • Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal.
  L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

8. Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Museu de la patum i Plataforma, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual del Patronat de La Patum donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.
Qualsevol enllaç de tercers al Portal ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del portal a través de tercers no autoritzats.

9. Política de protecció de dades

Tota la informació que es rep dels usuaris del Museu i Plataforma, ja sigui per consultes de correu electrònic o pel registre com a usuari de la pàgina, es tracta amb la màxima confidencialitat per part del Patronat de la Patum de Berga.

1.Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponents en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat.
Les dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat del Patronat de la Patum de Berga protegit amb les mesures de seguretat establertes legalment segons el tipus de fitxers, i no es comunicaran a tercers sense el consentiment del titular.

Els usuaris dels serveis podran exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, amb la informació específica que es determina en cada avís. Per a comunicacions postals, es podrà enviar una carta que indiqui la petició concreta a l'adreça del Patronat Municipal de la Patum indicada al principi d'aquest document.

2.Cookies

No s'utilitzaran "cookies" per a l'adquisició de dades personals identificatives Les "cookies" només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web. Aquestes "cookies" únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web.
Les "cookies" queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza.