Perspectiva participants

Àliga, Patum completa, vista interior

Àliga, Patum completa, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Vestidors Plens, vestint els Plens

Vestidors Plens, vestint els Plens

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Vestidors Plens, fuets

Vestidors Plens, fuets

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Vestidors Plens, tornant les carotes

Vestidors Plens, tornant els mascares

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Vestidors Plens, vestint els Plens

Vestidors Plens, vestint els Plens

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Plens, Patum completa, vista interior

Plens, Patum completa, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Guita Xica, Passada, vista interior

Guita Xica, Passada, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Guita Grossa, Patum de lluïment, vista interior

Guita Grossa, Patum de lluïment, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Gegants, Passada, vista interior

Gegants, Passada, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Gegants, Passada, vista interior

Gegants, Passada, vista interior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.