Maces i Àngels

Gir 360º Àngel 2

Gir angel 2

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels

Descripció: 

Antigament, les Maces havien format part d'un únic quadre, el dels diables, juntament amb els Plens. Aquest antic entremès, documentat també des del 1628, simbolitza l'eterna lluita entre el Bé i el Mal, representada aquí a través de l'escenificació ingènua d'una pugna entre àngels i dimonis. Les Maces foren la darrera comparsa a la qual s'incorporà música, composada per en Joan Trullàs l'any 1963. Aquesta música només s'interpreta al Salts de Lluïment (al migdia). A la nit, les Maces continuen evolucionant, com havia estat sempre, al so del Tabal.

Ball de Maces [12]

Ball de Maces [12]

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Patum infantil, Maces i Àngels, vista superior

Patum infantil, Maces i Àngels, vista superior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum completa, vista superior

Maces i Àngels, Patum completa, vista superior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum de lluïment, vista superior

Maces i Àngels, Patum de lluïment, vista superior

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Maces i Àngels, Patum completa, vista públic

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.

Maces i Àngels, Patum de lluïment, vista públic

Maces i Àngels, Patum de lluïment, vista públic

Aquí hauria d'aparèixer contingut de Flash! AL millor el teu navegador no pot visualitzar-lo o no es va iniciar correctament.