Warning: Table './lapatum_drupal6/cache_page' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://museu.lapatum.cat/ca/node/549' in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 636

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 637

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 638

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/bootstrap.inc on line 639
Bibliografia per tots els ambits del museu | Museu de la Patum de Berga

Bibliografia per tots els ambits del museu

warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/database.mysqli.inc:128) in /var/www/vhosts/museu.lapatum.cat/httpdocs/includes/common.inc on line 148.

Alenda Mira, G., Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid, 1903.

Almerich, Ll., Tradicions Festes i Costums Populars de Barcelona, Barcelona, 1989.

Altarriba, L., Cada dia és Festa, Barcelona, 2002.

Amades, J., El Ball de diables, separata del Butlletí la Biblioteca Museu Balaguer, Vilanova i la Geltrú, 1954.

Amades, J., Costumari Català, Salvat/Edicions62, Barcelona, 1972.

Amades, J., Las danzas de moros y cristianos, Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología, Valencia, 1966.

Amades, J., Folklore de Catalunya. Costums i creences, vol.III, Selecta, Barcelona, 1969.

Amades, J., Gegants, Nans i altres entremesos, Barcelona, 1934.

Amades, J., Guia de les Festes Tradicionals de Catalunya, Barcelona, 1958.

Amades, J., Iconografia Popular: Gegants, bèsties del comú, cavallets, nans, Barcelona, 1929.

Amades, J., Introducció de Jordi Royo, El Mal donat, Tarragona, 2003.

Amades, J., La Patum de Berga, Barcelona, 1932.

Aragón, A., La Festividad del Corpus Cristi en Barcelona, Barcelona, 1925.

Aris, C., et alii. Els Sac de Danses, El Ristro, Danses catalanes que encara es ballen, Barcelona, 1987.

Aritzeta, M., Perfils de Nora, Barcelona, 2003.

Armengou, J., et altri Notícia del Berguedà, Berga, 1962.

Armengou, J., La Patum de Berga, Edicions del Museu Municipal, Berga, 1968.

Armengou, J., Anotacions al llibre La Patum de Berga, Edicions del Museu Municipal de Berga, 1971.

Armengou, J., El Santuari de la Mare de Déu de Queralt, Granollers, 1971

Aymar, A., Memorias Inéditas, Barcelona, 1900.

Bach, A., La Guerra del 1936, Solsona, 2002

Bach, A., Montmajori el seu Comú, La Pobla de Lillet, 2002.

Bachelard, G., La Psychoanalyse du feu, Gallimard, París, 1975.

Badia, J., Martiologi solosní 1936-1939. Barcelona, 1988.

Balandier, G., Modernidad y poder. El desvío antropológico, Gijón, 1988.

Baleztena, I., Comparsas de Gigantes y Cabezudos, Temas de Cultura Popular, nº3, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1979.

Baleztena, I., Comparsas de Gigantes, Pamplona, 1987.

Baleztena, I., Iruñerías, Los Gigantes de Pamplona, Pamplona, 2002.

Ballarín, J., Camins de Silenci, de Queralt estant, Berga -Barcelona, 1995.

Ballarín, J., Queralt, Rasos de Peguera, Berga, 1988.

Ballarín, J., Homenatge a Queralt, Berga-Barcelona, 1994.

Ballús, B., Novena en Honor de Nostra Senyora de Queralt, Barcelona, 1878.

Barniol, E., R., Castilla, i L. Lladó., Colors del Berguedà, Berga-Barcelona, 2003.

Barthes, R., El grau zero de d'escriptura, Edicions 62, Barcelona, 1976.

Barthes, R., El imperio de los signos, Mondadori, Barcelona, 1991.

Bastide, R., Anthropologie appliquée, Payot, París, 1971.

Bataille, G., Teoría de la religión, Taurus, Madrid, 1975.

Bataille, G., La parte maldita (precedit de La noción degasto, Icaria, Barcelona, 1987.

Bateson, G., Pasos hacia una ecología de la mente, Lohlé, Buenos Aires, 1977.

Bateson, G., Naven. Un ceremonial Iatmul, Júcar, Gijón, 1990.

Baudrillard, J., L'effet Beauborg. Implosion et dissuasion.Galilée, París, 1977.

Baudrillard, J., De la seducción, Cátedra, Madrid, 1987.

Baudrillard, J., El otro por sí mismo, Anagrama, Barcelona, 1988.

Bell, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 1989.

Benet, J., Domènec Latorre, afusellat per catalanista, Barcelona, 2003.

Berce, Y.M., Fête et revolte, Hachette, París, 1976.

Bertran, J., La Mula guita o mulassa: cap a un esquema general, Tarragona, 1988.

Bessaignet, P., Lejeneusse, la fête et l'école, Editions d'aujourd'hui, Plan de la Tour, 1982.

Biderman, H., Diccionari de símbolos, Barcelona, 1993.

Blanch, J., Tocats de Foc, Tarragona, 2003.

Blasi, F., El Bergadà, Barcelona, 1929.

Bollon, P., Moral du Masque. Merveilleux, Zazous, Dandys, Punks, etc., Seuil, París, 1990.

Bonet Correa, A., Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Cátedra, Madrid, 1990.

Bosch, M., et alii, Gegants, Aportació de Matadepera al nostre Folklore, Matadepera, 1982.

Breve Antología de Elogios Poéticos a Barcelona, Barcelona, 1969.

Breve Noticia de la Cofradía de la Minerva con el sumario de Indulgencias (Mataró) Barcelona, 1875.

Bruch, M. LL., i J., Plaza, Vocabulari dels Basters, Reus, 1988.

Brunet, M., Cada dia és festa, Barcelona, 1946.

Bueno, G., Ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias, El Basilisco, nº 16, Oviedo.

Caillois, R., El hombre y lo sagrado, FCE, Mèxic, 1942.

Caillois, R., Los juegos y los hombres, FCE, Méxic, 1986.

Calabrese, O., Laera Neobarroca, Cátedra, Madrid, 1987.

Capmany, A., El Ball i la Dansa Popular a Catalunya, Barcelona, 1948.

Capmany, A., Calendari de Llegendes, Costums i Festes Tradicionals Catalanes, Barcelona, 1978.

Capmany, A., Folklore y Costumbres de España, Barcelona, 1931.

Capmany, A., Les Enramades del Corpus de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 1953.

Capmany, A., Los gigantes de la festividad del Corpus, Barcelona, 1926.

Carbó, A., i A. Serés, Corpus, Barcelona, 1997.

Cardini, F., Días sagrados. Tradición popular en las culturas euromediterráneas. ArgosVergara, Barcelona, 1984.

Carnival and Other Christian Festivals: Folk Theology and Folk Performance.Austin: University of Texas Press., 2003.

Carreras Candi, F., Gomis, C., Geografía Generalde Catalunya, Barcelona, 1900.

Cartwright, S. (Joaquim Molas), Poesia catalana de la Guerra d'Espanya 1936-1939 i de la resistència, París, 1969.

Català, M.A., La Procesión del Corpus en Antiguos Dietaris y Llibre dememòries, València, 1993.

Cazaneuve, J., Sociologie du rite, PUF, París, 1971.

Charpentier, L., Les Géants et le mystère des Origines, París, R. Laffont, 1969.

Chia, J. de, La festividad del Corpus en Gerona, Noticias Históricas, Girona, 1883.

Chia, J. de, La festividad del Corpus en Gerona, Noticias Históricas acercade la festividad desde el siglo XV hasta nuestros días, Girona, 1895.

Col.lecció dels Tres Misteris que es representen en la Funció Solemne delCorpus que es fa en la Ciutat de València, València, 1836.

CollN., i Garrich, M., La prohibició de Comparses, Balls i Entremesos a la Processódel Corpus: el cas del Ball de Bastons, Revista Pedralbes, Barcelona, 1988.

Cordomí, X., Imatgeria Festiva de la Barcelona Vella, Tarragona, 2001.

Cordomí, X., Imatgeria Festiva de la Ciutat Vella de Barcelona, 1995.

Coromines, J., Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana, Barcelona, 1986.

Coromines, R., Concurs de Gegants, El Patufet, vol. XXV, Barcelona, 1928.

Corpus Christi en Valencia, València, 1941.

Corpus Christi en Toledo, 1954, Programa de la festa, Toledo, 1954.

Corpus de València, Ajuntament de València, 1994.

Courtés, J., Para una semántica de las tradiciones populares, en Sentido ysignificación. Análisis semiótico de los conjuntos significantes, Mèxic.

Coussee, B. et alii, Geants d'ici, Lille, 1986.

Cox, H., Las fiestas de locos. Ensayo sobre el talante festivo y la fantasía, Taurus, Madrid, 1983.

Cruz, P. La Festa Major 1857-2003, Granollers, 2003.

Cuadrado, M., et al., Bibliografia sobre el Berguedà, La Pobla de Lillet, 2001.

Cuadrenc, J., Gegants i demés improperis de Solsona, Solsona, 1998.

Curet, F., Història del Teatre Català, Barcelona, 1967.

Declos, Gigantes, Cabezudos y demás entremeses, Diario Español, Tarragona, 23 de setembre de 1944.

Delgado, M., De la muerte de un dios. La fiesta de los toros en el universo simbólico de la cultura popular, Península, Barcelona, 1986.

Delgado, M., Fiesta y Turismo, Anthropologica, nº4, 1988.

Delgado, M., La Festa a Catalunya avui, Barcelona, 1992.

Díaz i Soler, Ll., Retrat de Berga (1872-1875) La vila entre dos focs, Mémoire pour la Maîtrisie, Université de Toulouse- le Mirail, treball inèdit. Es pot consultar a l'AHCBi a la Biblioteca Ramon Vinyes de Berga.

Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya, Barcelona, 1998-2001.

Disertación Histórica de la Festividad y Procesión de Corpus, València, 1780.

Douglas, M., Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología, Alianza, Madrid, 1988.

Dumézil, G., Fêtes romaines d'été et d'automne, Gallimard, París, 1975.

Dumézil, G., La religión romaine archaïque, Payot, París, 1976.

Dumont, L., La Tarasque. Essai de description d'un fait local du point de vue ethnographique, Gallimard, París, 1951.

Duran i Sanpere, A., Barcelonai la seva història, Volum II, Barcelona, 1973.

Duran i Sanpere, A., La Fiesta del Corpus, Barcelona, 1943.

Durkheim, É., Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza, Madrid, 2003.

Duvignaud, J., Espectáculo y sociedad, Tiempo Nuevo, Caracas, 1970.

Duvignaud, J., El sacrificio inútil, FCE, Mèxic, 1979.

Eliade, M., El mito del eterno retorno, Emecé, Buenos Aires, 1968.

Eliade, M., Traité d'histoire des religions, Payot, París, 1970.

Eliade, M., Aspects du Mythe, Gallimard, París, 1963.

Elías, N., El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, FCE, Mèxic, 1989.

Espelt, A., i S. Rosiñol, Estudi d'opinió Pública a la Ciutat de Berga, Berga, 2004.

Espriu, S., Obres completes, 1. Poesia, Edicions 62, Barcelona, 1973.

Espuña, F., La riera de Metge en la industrialització de Berga, Berga, 2001.

Explicación de la Procesión del Corpus, significado de las Rocas y de la Degolla... València, 1928.

Explicación de las Funciones que la Ilustre Cofradía de la Minerva establecida en la Iglesia Parroquial de Santa María del Mar, Barcelona, 1849.

Fabra, P., Diccionari General de la Llengua Catalana, Barcelona, 1984.

Fàbregas, X., El Fons Ritual de la vida quotidiana, Barcelona, 1987.

Fàbregas, X., El Llibre de les Bèsties, Barcelona, 1983.

Fàbregas, X., Història del Teatre Català, Barcelona, 1978.

Farràs, J., Histoire et sociologie d'une célébration populaire auprès d'une festivité religieuse, Treball de tesi, E.H.E.S.S., París, 1979.

Farràs, J., La Patum de Berga, Nou ArtThor, Barcelona, 1986.

Farràs, J., Textosi comentaris sobre les bullícies de Berga al segle XVII, segons les actes i comptes municipals, Revista de la XXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Juny1979.

Farràs, J., Mª.D. Costa, Corpus Berguedà i Administradors, 1619-1987, Sabadell, 1987.

Frazer, G., La Rameau d'Or, París, 1923.

Fribourg, J., Le cycle des fetes de Saragosse, Tesi d'Etnologia, París, 1972.

Felipó, R., La Patum. El Corpus Christi de Berga, Tarragona, 2005.

Felipó, R., Mossèn Cinto i el Pi de les Tres Branques, Tarragona, 2003.

Felipó, R., Queralt, el Santuari de la Mare de Déu, Tarragona, 2004.

FerrerAlòs, LL., Un qüestionari de Francisco de Zamora (1789), Estudis d'Història Agrària, Barcelona, 1985.

Ferrer, A., Llibre dels gegants i demés entremesos populars de Vilanova i laGeltrú, Vilanova ila Geltrú, 1964.

Fontana, J., Història de Catalunya, dirigida per P.Vilar, Volum V, Barcelona, 1988.

Forner, C., Quaderns de Viver 2.Història d'unasabateta, Viver i Serrateix, 1995.

Forns, M., Actes oficials, fets i anecdotes de la festa major de Sitges, 1853-1996, Barcelona, 1999.

Gadamer, H.G., La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Paidós, Bellaterra, ICE Universitat Autònoma, 1991.

Gaidnebet, C., El Carnaval, Alta Fulla, Barcelona, 1984.

GarcíaTabuenca, A., El espacio de la fiesta y la subversión, Hordago, Sant Sebastià, 1977.

Garrich, M., Els Cavallets Cotoners de Barcelona: Cavallets, Cavallins i Cotonines, Barcelona, 2002.

Guiadel Berguedà, Berga, 1985.

Gassol, V., Poesia, Tarragona, 1993.

Gellner, E., Cultura, identitat y política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Gedisa, Barcelona, 1989.

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; Ajuntament de Berga. 2004.La Patum de Berga. Candidatura per a l'obtenció del títol d'Obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; Ajuntament de Berga, 2004.

Gil, E., La mujer cuarteada, Anagrama, Barcelona, 1990.

Gilmore, D., Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts, and All Manner of Imaginary Terrors, Philadelphia: University of Pennsylvania Press., 2003.

Girard, R., La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 1983.

Gomis, C., Itinerari de Manresa a Berga, Barcelona, 1884.

González Palencia, La Maya. Notas para su estudio en España, Madrid.

Gluckman, M., Política, derecho y ritual en la sociedad tribal, Akal, Madrid, 1978.

Hallbwachs, M., La Mémoire collective, PUF, París, 1970.

Harris, M., Aztecs, Moors, and Christians: Festivals of Reconquest in Mexico and Spain. Austin: University of Texas Press. 2000.

Heers, J., Carnavales y fiestas de locos, Península, Barcelona, 1988.

Hertz, R., Sociologie religieuse et folklore, PUF, París, 1970.

Hobsbawm, E., La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2002.

Hubert, H. i M. Mauss, Esbozode una teoría general de la magia, a Sociología y antropología, Tecnos, Madrid, 1979. (La primera edició és de 1903).

Huch, J., La Patum, què és?Berga, Casa Huch, 1950, reed., 1981.

Huch, J., Notes històriques de la ciutat de Berga, Berga, 1955.

Huch, R., Lo Floraire de Queralt, Barcelona, 1895.

Huch, R., Notes Històriques de la Ciutat de Berga, Berga, 1955 i 1994.

Huizinga, J., Homo ludens, Gallimard, París, 1951.

Ibáñez, M., Gegants de Sabadell, Tarragona, 1996.

Informe sobre la Solemnísima Procesión del Corpus en la Ciudadde Valencia en 1812, València, 1992.

Jimeno Jurui, J. M., Calendario de Primavera, Pamplona, 1990.

Juliano, D., Anàlisi estructural d'un sistema de romiatges al Vallès, a Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, nº2, Barcelona, 1980.

Juncadella, D., Recull d'Eucarístiques, Barcelona, 1948.

Kamen, H., Canvi cultural a la societat al segle d'or, Catalunya i Castella, segles XVI-XVII, Lleida, 1998.

Lafargue, P., El dret a la peresa, Llibres de l'Índex, Badalona, 1990. (La primera edició ésde 1883).

La Procesión del Corpus en València en 1667 y en la actualidad, València, 1864.

Leach, E.R., Reconocimiento de la antropología, Seix Barral, Barcelona, 1971.

Lefèbvre, H., La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza, Madrid, 1984.

Lévi-Strauss, C., El totemismo en la actualidad, FCE, Mèxic, 1980.

Llorens, A., Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya, vol. I i II, Lleida, 1987.

López, M.B., Rutas Comerciales y turísticas de España, Barcelona, 1964.

Malaxecheverría, I., La Fauna Fantástica de la Península Ibérica, Donostia, 1991.

Maldonado, L., La violencia de lo sagrado. Crueldad "versus" oblatividad oel ritual del sacrificio, Sígueme, Salamanca, 1974.

Manent, M., Llibre de l'Eucaristia, Barcelona, 1952.

Maragall, J., Antologia Poètica, Barcelona, 1991.

Mariné, A., Les Muntanyes ens parlen de vos Senyor..., Barcelona, 1963.

Martí, J., El Folklorismo, uso y abuso de la Tradición, Barcelona, 1996.

Martín, J.M. de, i M.Sistach, La Prensa Periódica Bergadana 1812-1969, Berga, 1970.

Martín, J.M., Loco Retablo de la Patum, Edicions del Museu Municipal, Berga, 1944.

Masdeu, J.F., Historia crítica de España y de la cultura española, Madrid, 1872.

Massanell, A., et alii, El ball de les Cotonines de Vilafranca, Vilafranca del Penedès, 1987.

Massanés, T., La Cuina del Berguedà, Barcelona, 1997.

Massip, F., Teatre Religiós Medieval als Països Catalans, Barcelona, 1984.

Mateo, J., Cristianos en fiesta, Cristiandad, Madrid, 1981.

Mauss, M., Introducción a la etnografía, Istmo, Madrid, 1974.

Meurant, R., Contribution a l'etude des Geants processionels et de Cortege, París, 1973.

Miralles, E., El ball de Turcs i Cavallets: la Creu contra la Mitja Lluna, Tarragona, 1999.

Miró, R., La Processó de Corpus i els entremesos. Cervera segles XIV-XX, Barcelona, 1998.

Moncunill, A., De quan Igualada no era ciutat, Igualada, 1990.

Montanyà, J., Centenari dels Pastorets de Pitarra a Berga, Berga, 2000.

Montanyà, J., Cròniques Berguedanes, Berga, 1999.

Muntanyà, D., i J. Rafart, La Guerra civil al Berguedà 1936-1939, Barcelona, 1991.

Muntanyà, J., Cròniques Berguedanes: quinze anys de col.laboracions a Regió 71983-1998, Berga-Barcelona, 1999.

Mura, E., La Doctrina del Cuerpo Místico, Barcelona, 1961.

Murlà, J., Gegants i altres entremesos de la Garrotxa, Olot, 1895.

Noguera, J., Berga en temps del Canal Industrial, Berga, 1989.

Noguera, J., Visió històrica de La Patum de Berga, Rafael Dalmau Editor, Col.lecció Camí Ral, nº1, Barcelona, 1992.

Noguera, J., M. Sistach, La mineria al Berguedà, Berga, 1991.

Oller, N., Croquis del natural, Barcelona, 1879.

Ortiz, J. M., La Procesión del Corpus en Valencia en el siglo XVIII, València, 1865.

Osona, A., Guia-Itineraris dels Llussanés, Llobregat, del Cardoner idel Segre, de les serres de Busa, Cadí, Bescarán iP irineus amb la Cerdanya, Barcelona, 1899.

Pablo, J., La Mercè Il.lustrada, Tarragona, 2000.

Palomar, S., i E. Gort, L'Àliga de Reus, Reus, 1996.

Parada, F., Coronación de la Virgen de Queralt, recuerdo de la coronación, Berga?, 1916.

Pardinilla, J., Esbart Cadí de Bagà, Bagà, 2000.

Perucho, J., Història d'un Retrat, Barcelona, 2001.

Perucho, J., Històries Naturals, Barcelona, 1960.

Pla, J., Nuestra Señora de Queralt. Relación de los prodigios de Ntra.Sra. De Queralt y las visicitudes por las que ha pasado el Santuario, 1893.

Pla, J., Guía de Catalunya, Barcelona, 1961.

Pla, J., L'Empordanet, Barcelona, 1954.

Pla d'Acció Cultural de Berga, Barcelona, 2004.

Porcel, B., Camins i Ombres, Barcelona, 1977.

Postius, J., et al., Coronación Virgen de Queralt. Expediente Oficial, Madrid, 1916.

Postman, N., Divertim-nos fins a morir, El discurs públic a l'època del"show-business", Llibres de l'Índex, Barcelona, 1990.

Prat, J. i J. Contreras, Les festes Populars, Barcelona, 1984.

Prats, Ll., El mite de la tradició popular a Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1989.

Pujol, T., Berga records d'un passat, Berga, 1994.

Pujols, F., Llibre que conté les poesies d'en Francesc Pujols, amb unpròleg d'en J.Maragall, Barcelona, 1904.

Pujols, F., La tardor barcelonina, Barcelona, 2005.

Queralt i Tomàs, M.C., Els Gegants d'Amposta, Tarragona, 1999.

Rafart, B., Els anys de la Segona República i la Guerra Civil en els escrits de mossèn Josep Armengou i Feliu, anuari 1988 de la Societat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya, Tarragona, 1990.

Rafart, B., et alii, 75è Aniversari de la Coronació, Sírius, Barcelona, 1991.

Rafart, B., et alii, El camí dels Bons Homes, Barcelona, 2003.

Rahonament que fan quatre Llauradors de la Horta de València de la sua Població, sobre haver vist la Funció i Processódel Corpus...València, 1759.

Rebullosa, J., Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han hecho a la canonización de su hijo San Ramón de Peñafort de la orden de predicadores, Barcelona, 1601.

Reig, J., Monografías de Catalunya, Barcelona, 1890.

Relació Verdadera de la sumptuosa Festivitat que ses feta en lo dia de Corpus, Barcelona, 1641.

Relación de la Solemna Función del Corpus, València, 1857 i 1992.

Relación del Corpus que se celebra en esa Ciudad, València, sense data.

Ribera, B., Memòria Històrico - Descriptiva del Santuari de Nostra Senyorade Queralt, Barcelona, 1904.

Ribera, B. et alii, Àlbum Meravella, Barcelona, 1929?

Riera, A., Les festes religioses en el regnat de Carles III: el cas particular de Barcelona (1770-1785), Revista Pedralbes, Barcelona, 1988.

Riquer, de M., Quinze generacions d'una família catalana, Barcelona, 1998.

Riu, M., La Patum de Berga, Opusclede 1963.

Rius, J., Bells indrets catalans, ElVendrell, 1983.

Rodeja, E., Figueras. Notas históricas, 1387-1753, Figueres, 1957.

Rodergas, F., Dietari de Guerra: revolució començada el dia 18 de juliol de 1936, fets ocorreguts a Berga (i a Espanya en general), Avià, 1990.

Roig, R., El Bestiari Popular de Valls, Valls, 1995.

Roma, J., Derivaciones del carnaval pirenaico a lo largo de los valles longitudinales, a Ethnica, nº4, Barcelona, 1972.

Roma, J., et alii, Festa i Ciutat, Volum II, Barcelona, 1999.

Royo, J., El Mal donat per Joan Amades, Tarragona, 1993.

Ruiz de Castañeda, J., Drac de la Geltrú, Tarragona, 2003.

Ruiz de Lyrois, J., La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, València, 1903.

Rumbo, A., Història dels Gegants de Berga, Berga, 1995

Rumbo, A., Origen del Calendari Festiu i Tradicional de Catalunya, Barcelona, 2002.

Rumbo, A.; Escobet, M.; Cortina, J., 2001.Patum!, Berga :Amalgama Edicions, 2003

Rusiñol, S., L'Auca del señor Esteve, Barcelona, 1917.

Sagarra, J.M. de, El Foc de les Ginesteres, Barcelona, 1923.

Sagarra, J.M. de, Memòries, Barcelona, 1964.

Salvat, J., Los Gigantes y Enanos de Tarragona y Protocolo Municipal, Ajuntament de Tarragona, 1971.

Sansalvador, A., La Patum, Llib. AntonioPérez, Barcelona, 1916.

Santamaría, J., La Mare de Déu de Queralt. ResumHistòric i Novena, Berga, 1928.

Sarduy, S., La simulación, MonteÁvila Editores, Caracas, 1982.

Sarret, J., Història de l'Estat polític - Social Religiosa de Manresa, Manresa, 1925.

Sarret, J., Historia de Manresa, 1921.

Sarret, J., Historia Religiosa de Manresa, Manresa, 1921.

Seres, A., El Calendari Català, la Festa, Tradició i Identitat Nacional, Barcelona, 2003.

Serra i Boldú, V., Calendari Folklòric d'Urgell, Barcelona, 1915-192?-.

Serra i Boldú, V., Fiestas y Tradiciones Populares en Cataluña, Barcelona.

Serra i Boldú, V., Festes i Tradicions Populars de Catalunya, Barcelona, 1986.

Serra Vilaró, Baronies de Pinós i Mataplana, Bagà, 1989.

Serra, P., La Poesia Catalana Eucarística, Barcelona, 1952.

Serra, R., A. Bernadich i M. Roca, Guia d'art del Berguedà, Barcelona, 1991.

Serra, R., Berguedà, Mollerussa, 2001.

Simón, A., Les Signes et les songes. Essai sur le théâtre et la fête, Seuil, París, 1976.

Sistach, M.; Martín, J.M., La Prensa Periódica Bergadana, 1812-1969, Edicions del Museu Municipal, Berga, 1970.

Solana, R., Llibre dels Gegants i altres entremesos de Reus, Reus, 1987.

Solé i Mauri, B., Festes i ideologies a Lleida. Interpretacions de la festa a la Lleida de la Restauració, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.

Sperber, D., Els imbolismo en general, Anthropos, Barcelona, 1978.

Thompson, E.P., Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, 1989.

Tomei, J. i J. Ma. Estadella, La Brujería y la superstición, Barcelona, 1963.

Torras, C.A., Berguedà. Valls altes del Llobregat, Barcelona, 1905.

Torrens i Buxó, J., Gegants i caps de Llúpia. La tradició gegantera a Vic, Vic, 1999.

Trepat, J., Los mártires Franciscanos en Cataluña, Barcelona, 1944.

Turner, V.M., Celebration. Studies in Festivity and Ritual, Smithsonian Institution, Washington DC, 1982.

Unidades Didácticas de Cultura Popular Aragonesas 3, Zaragoza, 2000.

Ureña, J., Autors de la Comarca del Berguedà i les publicacions periòdiquesde la comarca, Gironella, 2000.

Van Gennep, A., Manual de folklore français contemporain, Picard, París, 1949.

Van Gennep, A., Los ritos de paso, Taurus, Madrid, 1988. (La primera edició és de 1909).

Velasco, H.M., Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España, Tres-catorze-diecisiete, Madrid, 1982.

Verdaguer, J., Patria, Barcelona, 1888.

Verdaguer, J., Corpus Christi, Barcelona, 1903.

Verdaguer, J., Discursos- Articles - Prolechs, Barcelona, 190?

Verdaguer, J., Eucarístiques, Barcelona, 190?

Verdaguer, J., Corpus Argentona, Argentona, 1952.

Vicente, A. de, Elarte en la postmodernidad. Todo vale, Ed. del Drac, Barcelona, 1989.

Victori, F., Calendari Folklòric d'Igualada i la seva comarca, Igualada, 1965.

Viladomat, R., et altri, 75è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu, Barcelona, 1991.

Vilar, R., et altri, El Ball de Cascavells, Manresa, 2002.

Vilardaga, J., Historia de Berga, Barcelona, 1890.

Vilardaga, J., Efemérides Bergadanas, Manresa, 1919.

Vilardaga, J., La ciudad de Berga y sus alrededores, Berga, 1929.

Vilarrubias, F.A., Breve noticia sobre las antiguas ceremonias y trajes de los Maceros de la "Diputació del General de Catalunya" 1417-1700, Revista San Jorge 67-68, Barcelona, 1967.

Villanueva, J., Viaje literario a las iglesias de España, València, 1821.

Vinyes, R., Antologia Poètica, Berga, 1982.

Violant, R., Etnografia de Reus i la seva Comarca, Barcelona, 1990.

Warner, M., No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling, and Making Mock, London: Chatto and Windus, 1998.

Watzlawick, P., La realidad inventada, Gedisa, Barcelona, 1988.

Weber, M., L'Ètica protestant i l'esperit del capitalisme, Edicions 62, Barcelona, 1988. (La primera edició és de1906).

Weber, M., Ensayos sobre sociología de la religión, 3 vols, Taurus, Madrid, 1985.

Wunenburger, J.J., La fête, le jeu et la sacré, Editions Universitaires, París, 1977.

Zamora, F., Diario de los Viajes hechos en Cataluña, Barcelona, 1973.